Vzhledem k častým dotazům si Vás dovolujeme informovat o následující skutečnosti. Úřad i nadále přijímá verzi dotazníku, která je vyplněna ve Form Filleru.

Položky dotazníku, který je vyplněn ve webovém prostředí, a dotazníku, který je vyplněn ve Form Filleru, jsou totožné. Dotazník vyplněný ve Form Filleru již není podporován. Z tohoto důvodu Vás upozorňujeme, že v případě změn položek dotazníku, bude akceptována pouze verze dotazníku vyplněná ve webovém prostředí. O této skutečnosti bude Úřad s dostatečným předstihem informovat na svých webových stránkách.