Byl vydán Věstník Národního bezpečnostního úřadu č. 1/2020. V elektronické podobě je ke stažení na těchto stránkách v části "O NBÚ".