Dne 11.12.2020 nabývá účinnosti zákon č. 523/2020 Sb., kterým je novelizován zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela stanoví, že držitel osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti v případě, že má požádáno o vydání nové veřejné listiny podle § 94 odst. 4, § 96 odst. 4 nebo § 99 odst. 4 zákona a řízení o této žádosti je dotčeno vyhlášením nouzového stavu, může mít přístup k utajované informaci nebo vykonávat citlivou činnost i po zániku platnosti veřejné listiny, kterou má v držení, z důvodu uplynutí doby její platnosti, a to až do doby než Národní bezpečnostní úřad rozhodne o jeho nové žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců od uplynutí doby její platnosti. Národní bezpečnostní úřad v tomto případě nevydává veřejnou listinu, která by nahrazovala původní, ani žádné jiné potvrzení.

Aktuální přehled veřejných listin, které naplňují podmínky stanovené zákonem č. 523/2020 Sb., a proto lze na jejich základě nadále umožnit přístup k utajované informaci nebo k výkonu citlivé činnosti, je k dispozici - zde