Na konci roku 2020 byly vydány novelizované předpisy NATO: C-M(2002)49-REV1 (Bezpečnost v rámci NATO), AC/35-D/2000-REV8 (Personální bezpečnost), AC/35-D/2002-REV5 (Bezpečnost utajovaných informací NATO), AC/35-D/2001-REV3 (Fyzická bezpečnost), které byly v lednu letošního roku uvolněny ke zveřejnění. Uvedené předpisy jsou dostupné na internetových stránkách NBÚ v záložce „Právní předpisy/Předpisy NATO vztahující se ochraně UI“.
V této souvislosti upozorňuje Národní bezpečnostní úřad na změnu v oblasti fyzické bezpečnosti, kde došlo ke zpřísnění požadavků na velikost odpadních částic vznikajících při zničení nosičů utajovaných informací NATO v certifikovaných zařízeních fyzického ničení nosičů informací nebo dat (AC/35-D/2002-REV5).
Národní bezpečnostní úřad v této souvislosti navrhl do Plánu přípravy vyhlášek pro rok 2021 příslušnou úpravu, a to formou novelizace vyhlášky o fyzické bezpečnosti č. 528/2005 Sb.
V případě jakýchkoliv dotazů se lze i nadále obracet na Národní bezpečnostní úřad. Kontaktní údaje jsou uvedeny na těchto internetových stránkách v záložce „Kontakty“.