Národní bezpečnostní úřad považuje za nutné vyjádřit se k publikaci s názvem „Metodika správy utajovaných dokumentů“, která se nedávno objevila na trhu a je vydavatelem propagována jako dokument, který „detailně rozebírá metodiku k zajištění administrativní bezpečnosti v oblasti ochrany utajovaných informací u orgánů státu a podnikatelů“ a který „zahrnuje ucelený soubor opatření, jehož cílem je zajistit ochranu utajovaných informací při manipulaci s utajovanými dokumenty v rámci jejich celého životního cyklu“.
Národní bezpečnostní úřad upozorňuje, že uvedená publikace vyjadřuje výhradně subjektivní pohled a názory autora a není autentickým výkladem právních předpisů upravujících ochranu utajovaných informací v oblasti administrativní bezpečnosti vydaným Národním bezpečnostním úřadem. Ačkoliv publikace v textu uvádí jako názorné příklady kopie dokumentů nesoucích hlavičku Národního bezpečnostního úřadu, považuje Národní bezpečnostní úřad za důležité zdůraznit, že s touto publikací nemá vůbec nic společného. Proto Národní bezpečnostní úřad nemůže ani zaručit, že informace uvedené v publikaci jsou ve všech případech správné a v souladu s právními předpisy.
V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti administrativní bezpečnosti se lze i nadále obracet na Národní bezpečnostní úřad. Kontaktní údaje jsou uvedeny na těchto internetových stránkách v záložce „Kontakty“.