Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 322/2018, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 322/2018 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Úplné znění nařízení vlády č. 522/2005 Sb. a jeho novela č. 322/2018 Sb. budou uveřejněny na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.