Národní bezpečnostní úřad vypracoval návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou legislativně technické změny zohledňující změny technických norem v oblasti fyzické bezpečnosti. Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 17. září 2021. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu vyhlášky lze uplatnit do 11. října 2021 na e-mailové adrese: pravni@nbu.cz.

Novela vyhlášky č. 528/2005 Sb.

Odůvodnění novely vyhlášky č. 528/2005 Sb.