V souvislosti s nabytím účinnosti nové právní úpravy v oblasti administrativní bezpečnosti byl vytvořen přehled nejdůležitějších změn, který je pro zájemce k dispozici zde.