Ve dnech 19.- 20. dubna 2023 navštívila delegace českého Národního bezpečnostního úřadu slovenský Národní bezpečnostní úřad v Bratislavě.

Hlavním tématem schůzky byl společný postup při uznávání bezpečnostních oprávnění. Na základě vzájemné dohody byl tento postup sjednocen a oba úřady na svých webových stránkách zveřejní podklady pro veřejnost. Žadatelům o uznání bezpečnostního oprávnění zjednodušení a sjednocení tohoto postupu pomůže lépe se v této proceduře zorientovat, a tím dojde i k urychlení vyřízení jejich žádostí.

Obsahem schůzky byla i další témata společného zájmu z oblasti personální, průmyslové
a administrativní bezpečnosti.

Pracovní jednání lze hodnotit jako velmi přínosné pro obě dvě strany a dá se tudíž očekávat, že v dalším období se bude vzájemná spolupráce nadále rozvíjet.

nbu sk cz