Národní bezpečnostní úřad vypracoval návrh nového nařízení vlády o Katalogu oblastí utajovaných informací. Návrh nařízení vlády je předkládán v souvislosti s novelou zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, která je nyní ve finální fázi legislativního procesu a je reakcí na změnu definice utajované informace v § 2 písm. a) tohoto zákona.

Návrh nařízení vlády byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Připomínky veřejnosti k návrhu nařízení vlády lze uplatnit do 23. července 2024 na e-mailové adrese: pravni@nbu.gov.cz. Návrh nařízení vlády s odůvodněním je ke stažení zde  Navrh_narizeni_vlady_katalog_oblasti_UI.docx.