Poté, co vstoupila v platnost novela č. 19/2008 Sb. vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, jsme zaznamenali v několika případech určité neporozumění postupu, jakým se stanovují opatření fyzické bezpečnosti v informačních systémech pro nakládání s utajovanými informacemi. dále - zde