V souvislosti s novelou vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, k jejímuž vydání dojde na konci prosince 2013 a účinná bude od 1. 1. 2014, si Vás dovolujeme informovat, že bude nový formulář týkající se prohlášení o způsobilosti k právním úkonům (prohlášení o svéprávnosti) a nový formulář dotazníku.

Fyzické osoby, které budou vyplňovat prohlášení a dotazník po 1. 1. 2014 (včetně), budou povinny používat nové formuláře (Národní bezpečnostní úřad bude akceptovat pouze je).

Fyzickým osobám, které vyplnily prohlášení a dotazník  před 1. 1. 2014 a budou podávat žádost o vydání osvědčení fyzické osoby/dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby po 1. 1. 2014,  bude Národní bezpečnostní úřad akceptovat i formuláře platné do 31. 12. 2013.

Nové formuláře budou na webových stránkách k dispozici od 31. 12. 2013.