Národní bezpečnostní úřad zpracoval novelu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných infoprmací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která byla vypracována na základě Návrhu Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2010 a na rok 2011a dále na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12.12.2007 č. 1381. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu zákona lze uplatnit nejpozději do 1. října 2010 na adrese pravni@nbu.cz.

Přílohy:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn.