V částce 89/2011 Sbírky zákonů je publikován zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a záklon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obsáhlý změnový zákon, uvádíme i zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn provedených zákonem č. 255/2011 Sb.

1. Zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a záklon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn provedených zákonem č. 255/2011 Sb.