Úpravy textů se týkají upřesnění výkladu k formě přístupu k utajované informaci, postupu při zrušení zabezpečené oblasti a způsobu doručování písemností pomocí datových schránek.

Při žádosti podnikatele o vydání osvědčení podnikatele vyplní podnikatel do žádosti pouze buď formu přístupu k utajované informaci podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona nebo podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona. Stávající osvědčení vydaná pro formu přístupu podle § 20 odst. 1 písm. a) a b) zákona zůstávají samozřejmě v platnosti. Blíže v kapitolách Obecně k průmyslové bezpečnosti, Prohlášení podnikatele- stupeň utajení Vyhrazené a Jak požádat o osvědčení podnikatele.

Pokud podnikatel zruší svojí jedinou zabezpečenou oblast bez náhrady a k výkonu své činnosti nezbytně potřebuje mít přístup k utajované informaci alespoň ve formě přístupu podle § 20 odst. 1 písm. b) zákona, musí podat novou žádost podnikatele. Blíže kapitola Jak požádat o osvědčení podnikatele.

Došlo k upřesnění požadavků u písemností zasílaných do datové schránky Úřadu, viz Jak požádat o osvědčení podnikatele a Jak a kdy hlásit změny.