Aktualizovaný seznam podnikatelů s certifikovanými informačními systémy - stav k 25.7.2011

odkaz na seznam: zde