O NBÚ

sidlo-nbuNárodní bezpečnostní úřad (NBÚ) je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to k 1. srpnu 1998.
V říjnu 2011 ustavila vláda České republiky NBÚ gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast. NBÚ tuto činnost zabezpečuje prostřednictvím Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB), jehož součástí je Vládní CERT (GovCERT.CZ). V srpnu 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Tento zákon je účinný od 1. ledna 2015.

NBÚ je ústředním správním úřadem pro oblasti:

  • ochrany utajovaných informací,
  • bezpečnostní způsobilosti,
  • kybernetické bezpečnosti.

Ve své činnosti se NBÚ řídí:

  • zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).