Ředitel - Mgr. Jan Čuřín

Sekce bezpečnostního řízení - 1. náměstek ředitele Mgr. Martin Vála

Sekce kancelář ředitele Úřadu - náměstek ředitele pověřený řízením Mgr. Jan Bechyně

Sekce provozně právní – náměstkyně ředitele Ing. Monika Zahálková