Oddělení kontroly Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) přísluší podle § 143 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen Zákon) kontrolovat, jak orgány státu, právnické osoby, podnikající osoby a fyzické osoby dodržují právní předpisy v oblasti ochrany utajovaných informací, tedy Zákon a prováděcí předpisy. Na níže uvedených odkazech naleznete články, které kontrolovaným subjektům mohou pomoci při přípravě na kontrolu ze strany NBÚ, resp. upozorňují na nejčastější nedostatky, které NBÚ u kontrolovaných subjektů v daném roce zjistil. 

Požadované podklady při výkonu kontroly ochrany utajovaných informací

Poznatky z kontrol (aktualizace k březnu 2023)