1. Potřebuji požádat o osvědčení fyzické osoby (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné)
 2. Potřebuji hlásit změny
 3. Potřebuji požádat o osvědčení fyzické osoby (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení
 4. Potřebuji požádat o doklad o bezpečnostní způsobilosti před uplynutím doby platnosti dosavadního dokladu
 5. Potřebuji požádat o "certifikát NATO" pro fyzickou osobu
 6. Potřebuji požádat o certifikát NATO pro podnikatele
 7. Potřebuji požádat o doklad o bezpečnostní způsobilosti
 8. Potřebuji požádat o osvědčení podnikatele (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné)
 9. Potřebuji vzít žádost zpět
 10. Potřebuji nahlédnout do bezpečnostního svazku
 11. Potřebuji požádat o oznámení na Vyhrazené
 12. Potřebuji učinit prohlášení podnikatele (Vyhrazené)
 13. Potřebuji vydat osvědčení, doklad z důvodu ztráty, odcizení, poškození, změny údajů
 14. Potřebuji uznat bezpečnostní oprávnění cizí moci
 15. Potřebuji podat rozklad
 16. Potřebuji podat žádost o návštěvu
 17. Potřebuji požádat o certifikaci technického prostředku
 18. Potřebuji požádat o zřízení registru
 19. Potřebuji oznámit změnu v registru
 20. Potřebuji požádat o certifikaci informačního systému k nakládání s utajovanými informacemi
 21. Potřebuji oznámit schválení informačního systému do provozu § 34 zák. č. 412 /2005 Sb.
 22. Potřebuji požádat o schválení projektu bezpečnosti komunikačního systému
 23. Potřebuji požádat o ověření způsobilosti elektrických a elektronických zařízení k ochraně před únikem utajovaných informací kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním
 24. Potřebuji požádat o ověření způsobilosti zabezpečené oblasti nebo objektu k ochraně před únikem utajovaných informací kompromitujícím elektromagnetickýcm vyzařováním
 25. Jak získat předpisy EU a NATO k ochraně utajovaných informací
 26. Potřebuji nahlédnout do správního spisu v přestupkovém řízení.