1. Potřebuji požádat o osvědčení fyzické osoby (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné)
 2. Potřebuji hlásit změny
 3. Potřebuji požádat o osvědčení fyzické osoby (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné) před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení
 4. Potřebuji požádat o "certifikát NATO" pro fyzickou osobu
 5. Potřebuji požádat o certifikát NATO pro podnikatele
 6. Potřebuji požádat o doklad o bezpečnostní způsobilosti
 7. Potřebuji požádat o osvědčení podnikatele (Důvěrné, Tajné, Přísně tajné)
 8. Potřebuji vzít žádost zpět
 9. Potřebuji nahlédnout do bezpečnostního svazku
 10. Potřebuji požádat o oznámení na Vyhrazené
 11. Potřebuji učinit prohlášení podnikatele (Vyhrazené)
 12. Potřebuji vydat osvědčení, doklad z důvodu ztráty, odcizení, poškození, změny údajů
 13. Potřebuji uznat bezpečnostní oprávnění cizí moci
 14. Potřebuji podat rozklad
 15. Potřebuji podat žádost o návštěvu
 16. Potřebuji požádat o certifikaci technického prostředku
 17. Potřebuji požádat o zřízení registru
 18. Potřebuji oznámit změnu v registru
 19. Potřebuji požádat o certifikaci informačního systému k nakládání s utajovanými informacemi
 20. Potřebuji oznámit schválení informačního systému do provozu § 34 zák. č. 412 /2005 Sb.
 21. Potřebuji požádat o schválení projektu bezpečnosti komunikačního systému
 22. Potřebuji požádat o ověření způsobilosti elektrických a elektronických zařízení k ochraně před únikem utajovaných informací kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním
 23. Potřebuji požádat o ověření způsobilosti zabezpečené oblasti nebo objektu k ochraně před únikem utajovaných informací kompromitujícím elektromagnetickýcm vyzařováním
 24. Jak získat předpisy EU a NATO k ochraně utajovaných informací
 25. Potřebuji nahlédnout do správního spisu v přestupkovém řízení.