Výzkum a vývoj v působnosti Úřadu je prováděn a zabezpečován v souladu s požadavky a potřebami státu při naplňování úkolů Úřadu obsažených v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Při plnění bezpečnostních úkolů státu Úřad

  • zajišťuje výzkum, vývoj a výrobu národních kryptografických prostředků,
  • zajišťuje činnost Národního střediska komunikační bezpečnosti, Národního střediska pro distribuci kryptografického materiálu, Národního střediska pro měření kompromitujícího elektromagnetického vyzařování a Národního střediska pro bezpečnost informačních systémů, které jsou jeho součástí,
  • zjišťuje kompromitující elektromagnetické vyzařování tam, kde se vyskytují nebo budou vyskytovat utajované informace,
  • vyvíjí a schvaluje národní šifrové algoritmy a vytváří národní politiku kryptografické ochrany,
  • vydává bezpečnostní standardy.

Nezbytnou součástí zabezpečovaných činností je vyhlašování výzkumných a vývojových projektů řešených dodavatelsky. Projekty jsou zaměřovány zejména do oblasti aplikovaného kryptografického výzkumu, vývoje speciálních měřících metod a technologií při zjišťování kompromitujícího elektromagnetického vyzařování a na výzkum a vývoj kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací.

Projekty jsou řešeny formou veřejné zakázky.

K předložení nabídky na řešení projektu výzkumu a vývoje zadaného Úřadem je nutné použít formulář, který je uchazečům k dispozici jako ZIP soubor.

Kontaktní osoba: Andrea Vašků
telefon: 257 283 433
e-mail: a.vasku@nbu.cz
Formulář k předložení nabídky