Výzkum a vývoj v působnosti Úřadu je prováděn a zabezpečován v souladu s požadavky a potřebami státu při naplňování úkolů Úřadu obsažených v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Většina vyhlašovaných výzkumných a vývojových projektů je řešena dodavatelsky, formou veřejné zakázky. Projekty jsou zaměřovány do těchto oblastí:

  • aplikovaný kryptografický výzkum,
  • vývoj speciálních měřících metod a technologií při zajišťování ochrany před kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním,
  • výzkum a vývoj kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací,
  • vývoj a výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti.

K předložení nabídky na řešení projektu výzkumu a vývoje zadaného Úřadem je nutné použít formulář, který je uchazečům k dispozici jako ZIP soubor.

Kontaktní osoba: Andrea Vašků
telefon: 245 004 343
e-mail: a.vasku@nukib.gov.cz
Formulář k předložení nabídky