V případě, že má fyzická osoba vykonávat citlivou činnost podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon), žádá Národní bezpečnostní úřad o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, nikoliv o osvědčení fyzické osoby.

I pokud je ve výše uvedených zákonech stanoveno, že citlivou činnost může vykonávat i držitel osvědčení fyzické osoby, upozorňuje Národní bezpečnostní úřad na skutečnost, že žádost o vydání osvědčení fyzické osoby je akceptována jen a pouze v případě, že u žadatele je důvodem pro její podání nezpochybnitelný fakt, že bude mít přístup k utajovaným informacím příslušného stupně utajení, byť by současně nebo následně vykonával citlivou činnost. V této souvislosti Národní bezpečnostní úřad dále upozorňuje, že odpovědná osoba nebo bezpečnostní ředitel podnikatele je oprávněn potvrdit zdůvodnění žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby pouze v případě, kdy podnikatel je držitelem platného osvědčení podnikatele minimálně stejného stupně utajení nebo o vydání tohoto osvědčení podnikatele požádal (podrobné informace zde).

Podrobné informace k podání žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby naleznete zde