Národní bezpečnostní úřad vypracoval návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky byl vypracován za účelem zefektivnění plnění povinností Národního bezpečnostního úřadu při prověřování, zda žadatelé o osvědčení fyzické osoby a žadatelé o doklad, respektive držitelé těchto veřejných listin, splňují všechny podmínky pro jejich vydání stanovené zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 16. září 2021. Případné připomínky veřejnosti k uvedenému návrhu vyhlášky lze uplatnit do 8. října 2021 na e-mailové adrese: pravni@nbu.cz.

Novela vyhlášky č. 363/2011 Sb.

Odůvodnění novely vyhlášky č. 363/2011 Sb.