V minulých dnech některá média informovala, že návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, který připravuje Národní bezpečnostní úřad, je k dispozici na některých neoficiálních internetových stránkách. Upozorňujeme, že tato pracovní verze je z ledna 2013, byla určena pro připomínkování odbornou veřejností a neodpovídá současné podobě návrhu zákona. Aktuální znění návrhu zákona zveřejníme na stránkách www.nbu.cz po 15. 4. 2013, tedy v době, kdy bude návrh předán příslušným státním orgánům k mezirezortnímu připomínkovému řízení. K tomuto návrhu budeme očekávat po dobu jednoho měsíce případné podněty a připomínky od odborné a laické veřejnosti.