Periodická publikace, kterou vydává Národní bezpečnostní úřad pro veřejnost, obsahuje řadu důležitých informací z oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Důraz je kladen na informace, které svým charekterem vymezuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zejména v § 137 písm. q. Současně Věstník informuje o řadě zásadních opatření, které přijal Národní bezpečnostní úřad, včetně komentářů a stanovisek k novým právním předpisům v uvedených oblastech.

Věstník vychází dle potřeb Národního bezpečnostního úřadu a čtenářského zájmu, nejméně však dvakrát ročně.

Periodickou publikaci Věstníku lze objednat v redakci nebo přímo u vydavatele:

Obchodní oddělení Tiskárny MV

  • Bartůňkova 1159/4
    149 01 Praha 4
  • tel: 974 887 334
  • fax: 974 887 333

Kontaktní adresa