ROK 2021

 • Informace poskytnutá 11.1.2021 ve věci rozhodnutí ve správních  řízeních v utajeném režimu - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 5.3.2021 ve věci transparentnosti veřejných prostředků - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 19.3.2021 ve věci zajištění provozu NBÚ - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 22.3.2021 ve věci platu funkcionářů NBÚ - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 3.6.2021 ve věci zpřístupnění výstupu OVM - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 21.6.2021 ve věci přestupků dle zák. č. 412/2005 Sb.- ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 2.8.2021 ve věci uložení sankcí za porušení zák. č. 412/2005 Sb. - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 25.10.2021 ve věci náměstků ředitele úřadu - ke stažení zde.

ROK 2022

 • Informace poskytnutá 7.3.2022 ve věci platu funkcionářů NBÚ - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 24.3.2022 ve věci kontroly v KPR - ke stažení zde (protokol) a zde (přílohy protokolu).
 • Informace poskytnutá 6.4.2022 ve věci seznamu prvků kritické infrastruktury - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 3.5.2022 ve věci postoupení možných přestupků ministerstvu vnitra - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 20.7.2022 ve věci správního řízení vůči KPR - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 24.8.2022 ve věci dokumentů upravujících činnost rozkladové komise - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 10.10.2022 ve věci řízení bezpečnosti v rámci státní správy - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 21.11.2022 ve věci zajištění chodu NBÚ - ke stažení zde.

ROK 2023

 • Informace poskytnutá 16.3.2023 ve věci platu funkcionářů NBÚ - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 6.4.2023 ve věci formátu digitálních dokumentů přijímaných NBÚ - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 2.11.2023 ve věci platu analytiků - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 9.11.2023 ve věci ochrany oznamovatelů - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 29.11.2023 ve věci protokolů o výsledku kontroly ochrany UI v MF od r. 1998 - celkem 8 protokolů ke stažení jednotlivě zde(1), zde(2), zde(3), zde(4), zde(5), zde(6), zde(7), zde(8).
 • Informace poskytnutá 13.12.2023 ve věci dokumentu o odložení přestupkové věci - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 13.12.2023 ve věci držitelů osvědčení podnikatele - ke stažení zde.

ROK 2024

 • Informace poskytnutá 8.1.2024 ve věci údajů k osobě - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 22.2.2024 ve věci rozhodnutí o přestupku - celkem 2 rozhodnutí ke stažení jednotlivě zde(1) a zde(2).
 • Informace poskytnutá 27.3.2024 ve věci získávání údajů pro bezpečnostní řízení - ke stažení zde.