ROK 2020

 • Informace poskytnutá 24.1.2020 ve věci zaměstnanců řešících škody způsobené při výkonu veřejné moci - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 23.3.2020 ve věci platu ředitele a 1. náměstka ředitele - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 24.8.2020 ve věci zajištění provozu NBÚ - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 7.10.2020 ve věci evidence prohlášení podnikatele - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 22.10.2020 ve věci utajení jednacích protokolů - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 5.11.2020 ve věci protokolu o výsledku kontroly v oblasti utajovaných informací - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 27.11.2020 ve věci rozhodnutí v řízeních o přestupcích - ke stažení zde.

ROK 2021

 • Informace poskytnutá 11.1.2021 ve věci rozhodnutí ve správních  řízeních v utajeném režimu - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 5.3.2021 ve věci transparentnosti veřejných prostředků - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 19.3.2021 ve věci zajištění provozu NBÚ - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 22.3.2021 ve věci platu funkcionářů NBÚ - ke stažení zde.