ROK 2021

 • Informace poskytnutá 11.1.2021 ve věci rozhodnutí ve správních  řízeních v utajeném režimu - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 5.3.2021 ve věci transparentnosti veřejných prostředků - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 19.3.2021 ve věci zajištění provozu NBÚ - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 22.3.2021 ve věci platu funkcionářů NBÚ - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 3.6.2021 ve věci zpřístupnění výstupu OVM - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 21.6.2021 ve věci přestupků dle zák. č. 412/2005 Sb.- ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 2.8.2021 ve věci uložení sankcí za porušení zák. č. 412/2005 Sb. - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 25.10.2021 ve věci náměstků ředitele úřadu - ke stažení zde.

ROK 2022

 • Informace poskytnutá 7.3.2022 ve věci platu funkcionářů NBÚ - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 24.3.2022 ve věci kontroly v KPR - ke stažení zde (protokol) a zde (přílohy protokolu).
 • Informace poskytnutá 6.4.2022 ve věci seznamu prvků kritické infrastruktury - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 3.5.2022 ve věci postoupení možných přestupků ministerstvu vnitra - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 20.7.2022 ve věci správního řízení vůči KPR - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 24.8.2022 ve věci dokumentů upravujících činnost rozkladové komise - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 10.10.2022 ve věci řízení bezpečnosti v rámci státní správy - ke stažení zde.
 • Informace poskytnutá 21.11.2022 ve věci zajištění chodu NBÚ - ke stažení zde.